• Fossa canina

  På forfladen af maxilla, under foramen infraorbitale, ligger fossa canina vist med grøn farve. Området er ikke skarpt afgrænset fra omgivelserne og navnet hentyder til, at fordybningen ligger over hjørnetanden, dens caninus.

 • Fovea retromolaris

  På underkæben finder vi fovea retromolaris vist med mørkeblå næsten sort farve. Fovea retromolaris ligger medialt for forkanten af ramus mandibulae og når næsten ned til molarerne.

 • Fossa sacci lacrimalis

  orbitas medialvæg ligger fossa sacci lacrimalis markeret med gul farve. Det er en oval fordybning med vertikal længdeakse. Den indeholder tåresækken, saccus lacrimalis.

 • Fossa sacci lacrimalis

  Her vises fossa sacci lacrimalis fra en anden vinkel. Det fremgår nu, at fordybningen ligger umiddelbart over indgangen til canalis nasolacrimalis, udfor pilen.

 • Fossa glandulae lacrimalis

  Opadtil og lateralt, bag øvre øjenhulerand, ligger fossa glandulae lacrimalis vist med rød farve. Fordybningen indeholder tårekirtlen, gl. lacrimalis, og kan ikke afgrænses skarpt fra omgivelserne.

 • Fossa hypophysialis

  Midt på basis cranii interna finder vi fossa hypophysialis med grøn farve. Fossa hypophysialis danner sædet i tyrkersadlen, sella turcica.

 • Sulcus caroticus

  Lige lateralt for fossa hypophysialis ligger en fure, sulcus caroticus, vist med mørkeblå nærmest sort farve, den begynder ved foramen lacerum udfor pilehovederne.

 • Sulcus caroticus

  Sulcus caroticus løber fremad og opad. I sulcus caroticus ligger hovedets indre arterie.

 • Impressio trigeminalis

  Impressio trigeminalis er det lillafarvede område på forfladen af pars petrosa. Det er en flad fordybning, der indeholder et nerveganglion knyttet til ansigtets store følenerve, hjernenerve nr. 5.

 • Sulcus sinus sigmoidei

  I fossa cranii posterior ligger sulcus sinus sigmoidei vist med orange farve. Sulcus sinus sigmoidei er en bred fure, der ender lige bag foramen jugulare ved pilehovedet. Den er en fortsættelse af sulcus sinus transversi.

 • Sulcus sinus transversi

  kan vi se, at sulcus sinus sigmoidei fortsætter i sulcus sinus transversi, der er vist med en skravering, der desværre mangler nærmest sulcus sinus sigmoidei. Sulcus sinus transversi løber langs den bageste begrænsning af fossa cranii posterior, fra midtlinien til sulcus sinus sigmoidei. Begge furerne indeholder særlige kranievener.

 • Fossa pterygoidea

  Også basis cranii externa har enkelte fordybninger. Her er vist fossa pterygoidea, der ligger på bagfladen af processus pterygoideus. En af tyggemusklerne, m. Pterygoideus internus, udspringer fra fossa pterygoida.

 • Fossa mandibularis

  Underkæbens ledhoved hviler i fossa mandibularis, der er blå udfor pilehovedet. Fossa mandibularis indgår med andre ord i kæbeleddet.

 • Fossa jugularis

  Den sidste fordybning vi skal se på i denne omgang er fossa jugularis med mørkebrun farve udfor pilehovedet. Fossa jugularis er den dybe grube, der ligger lige foran foramen jugulare. Størrelsen af fossa jugularis svarer omtrent til en fingerspids.

 • FORDYBNINGER PÅ KRANIET

  Manuskript nr. 139 / dias 02
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet