• Differentieret slimhinde

  Den tredje type er særlig differentieret slimhinde. Den findes på bl.a. tungeryggen. Denne slimhindes differentiering eller specialisering viser sig ved udvikling af tungepapiller med smagsløg. Slimhinden er her specialiseret med henblik på registrering af smagsindtryk.

 • Tyndtarmsvæg i perspektiv

  Tegningen viser et stykke tyndtarmsvæg i perspektiv. Væggen præges af utallige tarmtrævler, villi intestinales. De findes overalt på overfladen, både på de cirkulære folder og imellem dem. De danner en slags skov, hvor stammerne, som mangler grene, står tæt. I skovbunden mellem tarm-trævlerne findes mange huller, det er indgangen til rør, der ligner mavetragte. De kaldes tarmkrypter eller Lieberkühnske krypter.
  (fortsættes)

 • Tyndtarmsvæg i perspektiv

  Ligheden mellem mavetragte og tarmkrypter gælder kun formen. Mens mavetragtene er udførselsgange for kirtlerne i lamina propria, så er tarmkrypterne selv kirtler. Tarmkirtlerne har ikke nogen udførselsgang, idet selve kirtelrørene, altså krypterne, åbner sig direkte på overfladen mellem villi.

 • Snit igennem tyndtarmen og tolvfingertarmen

  Her er to snit igennem tyndtarmen. På begge sider ses villi intestinales skåret igennem på langs og Lieberkühnske krypter som de tager sig ud i mikroskopet. Krypterne strækker sig helt ned til det grønne lag, der er lamina muscularis mucosae. Snittet til venstre er fra tolvfingertarmen. Det fremgår af kirtlerne i det gule lag, dvs. tela submucosa. Tolvfingertarmen er det eneste tarmafsnit, hvor der er kirtler i tela submucosa. Ellers er tarmene kirtler identisk med tarmkrypter.

 • Tarmene indside

  På dette tarmstykke er venstre del klippet igennem og bredt ud, så man kan se tarmene indside. I tyktarmen findes tværstillede halvmåneformede folder. To af dem er markeret med pile. De er væsentlig kortere end de cirkulære folder i tyndtarmen, hvor hver fold danner det meste af en cirkel.

 • Længdegående muskulatur i tyktarmen

  Den længdegående muskulatur i tyktarmen er ordnet i tre muskelbånd. På tegningens højre halvdel ses et muskelbånd på udsiden. På det opklippede stykke ses muskelbåndenes beliggenhed i forhold til de halvmåneformede folder.

 • Udsiden af tyktarmen

  På udsiden af tyktarmen findes store afrundede udposninger, som er meget karakteristiske for dette tarmafsnit. Pilene peger på to udposninger. Mellem dem ligger furer; de svarer til de halvmåneformede folder på indsiden.

 • Små dråbeformede sække

  På udsiden af tyktarmen findes mange små dråbeformede sække. To er vist med pile. Sækkene er fyldt med fedt, og sækkenes væg dannes af bughinden.

 • Overfladen mangler villi

  På dette udsnit af tyktarmens væg i perspektiv fremgår det, at overfladen mangler villi. Den sidste villus findes i tyndtarmen umiddelbart før indmundingen i tyktarmen. Hvis man sammenligner tyndtarmens overflade med en skov af tætstillede stammer, hvor der mellem stammerne er huller i skovbunden, så må man for tyktarmens vedkommende sige, at her findes en glat overflade uden stammer, men med lige så mange huller på overfladen som i tyndtarmen; hullerne er indgang til tarmkrypter.

 • Tarmkrypter

  På dette snit gennem tyktarmsvæggen peger pilene på tarmkrypter. De har samme funktion som i tyndtarmen, dvs. det er kirtler. De strækker sig igennem hele lamina propria ned til det grønne lag, lamina muscularis mucosae.