• Forbindelse mellem corpus geniculatum laterale og øvre firhøje

  Der er forbindelse mellem corpus geniculatum laterale og øvre firhøje. Firhøjene er gule, og forbindelserne er vist med røde linier.

 • Corpus ganiculatum mediale

  Corpus ganiculatum mediale har betydning for høresansen. Corpus geniculatum mediale modtager tråde fra nedre firhøje. Det er tråde, der indgår i hørebanen.

 • Corpus pineale

  Epithalamus omfatter corpus pineale (C), og tilgrænsende del af diencephalon (E). Corpus pineale kaldes på dansk koglekirtlen på grund af ligheden med en fyrrekogle.

 • Corpus pineales funktion er ukendt

  Corpus pineales funktion er ukendt. Talrige filosoffer har fremsat teorier om organets funktion. Alle teorier er ubekræftede.

 • Hypofysen

  Hypothalamus ligger over sella turcica, idet hypofysen (H), ligger i fossa hypophysialis, der her er skåret igennem på et mediansnit. Hypofysen er omgivet af dura, der er grøn og danner en pose. På tegningen til venstre er posen skåret i gennem på mediansnit. På tegningen til højre er hypofysen helt omgivet af posen. Gennem åbningen i posen stikker hypofysestilken, der er forbindelsen til resten af hypothalamus.

 • Synsnervekrydsningen

  I synsnervekrydsningen (C) krydser de mediale tråde af højre og venstre n. opticus, (N). De laterale går ukrydsede igennem og danner sammen med de krydsede tractus opticus, (T). Den fortsætter bagud.

 • Tractus opticus

  Tractus opticus, (T) der består af både krydsede og ukrydsede tråde, fortsætter bagud til den del af metathalamus, der hedder corpus geniculatum laterale. Den er her farvet rød. Det vil sige, at såvel hypothalamus med synsnervekrydsningen som metathalamus med corpus geniculatum laterale har betydning for synssansen.

 • Infundibulum

  Forbindelsen mellem hypofyse og resten af hypothalamus er hypofysestilken, der er farvet grøn. Den kaldes infundibulum.

 • Hypofysen er et hormonproducerende organ

  Hypofysen er et overordnet hormonproducerende organ. Funktionen vises på øverste tegning, der er markeret med (H) og pile. Hypofysen er en kommandocentral, der sender besked ud til andre endokrine kirtler, hvorved deres produktion reguleres. Den besked der udgår fra hypofysen, formidles gennem de hormoner hypofysen danner.

 • Metathalamus

  Metathalamus omfatter to små forhøjninger. Corpus geniculatum laterale er den ene, den er tegnet blå. Hertil går tractus opticus.

 • Corpus geniculatum mediale

  Corpus geniculatum mediale, der er tegnet lilla, ligger i ringe afstand fra laterale.

 • Corpora geniculata

  Begge corpora geniculata ligger bagved og under bageste ende af thalamus, der er tegnet rød. Det er den piabeklædte del af thalamus. Medialt ligger firhøjene, (F), på mesencephalons bagside.

 • Corpus geniculatum laterale har betydning for synssansen

  Corpus geniculatum laterale har betydning for synssansen. Langt de fleste nervetråde i tractus opticus omkobles. Det vil sige, de danner synapse med celler i corpus geniculatum laterale. Tråde fra de nye celler går videre til hjernebarken.

 • Hypothalamus set oppefra

  Thalamus er fjernet på tegningen. Den er skåret fra langs det skraverede omrade. Tilbage har vi hypothalamus set oppefra. Hypothalamus er beklædt med ependym på den del af øvre flade, der vender mod tredje ventrikel. Det ependymbeklædte afsnit er malet blåt. Hypothalamus danner bund i tredje ventrikel, og en del af lateralvæggen, nemlig den del, der ligger under thalamus.

 • Thalamus

  Her er højre og venstre thalamus sat på igen for at illustrere, at den del af Hypothalamus øvre flade, der ikke danner bund i tredje ventrikel, dækkes af thalamus.

 • Basis cerebri

  Nedre flade hører til basis cerebri, hvor hypothalamus udgør en beskeden, men vigtig del foran hjernestammen. Denne flade af hypothalamus er ligesom resten af basis cerebri beklædt med pia mater.

 • Thalamus

  Thalamus er næsten lige så lang som en tændstik, ca. 4 cm.

 • Chiasma opticum

  Til hypothalamus hører synsnervekrydsningen, chiasma opticum, der er farvet blå.

 • Talamus er blød

  Den lige linie på øverste tegning viser, hvor man lægger et horisontalsnit. Horisontalsnittet ses på nederste tegning, der i øvrigt illustrerer, at thalamus er blød, 3-tallet er tredje ventrikel.

 • Hypofysen

  Samt hypofysen, der her er grøn.

 • Lateralventriklen

  Den sorte figur på øverste tegning (L) er lateralventriklen i den ene side. Thalamus er rød, og den flade af thalamus, der vender mod lateralventriklen er beklædt med ependym, der er blå. Nederste tegning viser, at thalamus desuden er beklædt med ependym på den flade, der vender mod tredje ventrikel.

 • Corpora mamillaria

  Endvidere corpora mamillaria, der er farvet gule. Vi har to corpora mamillaria, et i hver side. Substansen mellem hypofyse og corpora mamillaria hører også til hypothalamus, men er ikke benævnt.

 • Den ependymbeklædte flade af thalamus

  På tegningen til venstre ses den ependymbeklædte flade af thalamus. Det er den, der vender mod tredje ventrikel. På frontalsnittet til højre ses de ependymbeklædte flader mod tredje ventrikel og mod lateralventriklen.

 • Grå og hvid substans

  Hypothalamus består af en blanding af grå og hvid substans.

 • Thalamus

  Thalamus’ laterale flade er dækket af telencephalon, der er tegnet grå.

 • Hypothalamus

  Nedre flade af thalamus dækkes af hypothalamus, der er gul. Det ses på mediansnittet til venstre og måske endnu tydeligere på frontalsnittet til højre.

 • Thalamus

  På tegningen til venstre må man forestille sig, at hjerne substansen er gennemsigtig, og man kigger ned på højre og venstre thalamus. De har en temmelig ligegyldig forbindelse over midtlinien. På tegningen til højre har man fjernet hjernesubstans indtil thalamus’ bageste ende for at vise, at den bageste ende er fri og beklædt med pia (P).

 • Isoleret thalamus

  Her har man isoleret højre og venstre thalamus fra den øvrige del af hjernesubstansen. Den piabeklædte frie ende er markeret (P).

 • Thalamus’ fire kernegrupper

  Thalamus består næsten udelukkende af grå substans. Den hvide substans forekommer i meget beskeden mængde i form af plader mellem kernerne. Den hvide substans er her vist ved røde streger. På øverste tegning ses thalamus’ fire kernegrupper. Kernegrupperne består af grå substans, og vi skelner mellem en forreste (f), en bageste (b), en lateral (l) og en medial (m). Nederst ses et frontalsnit med tre af kernegrupperne.

 • Center for appetitregulation

  Hypothalamus indeholder vigtige centre. Bl.a. center for appetitregulation. Forkert funktion af dette center ytrer sig på en af to måder, for lidt appetit eller for meget.

 • Produktiv hormonfabrik

  Hypothalamus er en meget produktiv hormonfabrik. Det er ikke alene hypofysen, men også andre afsnit.

 • Hhypothalamus

  Hypothalamus er en uregelmæssig plade. Her er pladen skåret fra og vippet til side. Snitfladen og den tilbageblivende del af diencephalon er skraveret.

 • Vejer kun nogle få gram

  Hypothalamus vægt er meget beskeden i forhold til dens enormt vigtige funktioner. Den vejer kun nogle få gram.

 • DIENCEPHALON, lektion 2

  Manuskript nr. 300 / dias 94 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet

 • Thalamus er mellemstation for de store sensitive baner

  Thalamus minder nærmest om et æg, som antydet på tegningen til venstre. Tegningen til højre viser, at thalamus er mellemstation for de store sensitive baner, bl.a. smertebaner.