• Resultat af differentialtælling

  Spm: Hvorledes er da den procentvise fordeling af de enkelte hvide blodlegemer hos et normalt individ?

  Svar: Der findes 65-70% neutrofile, 2-4% eosinofile, 1% eller mindre basofile granulocyter, 20-25% lymfocyter og 3-8% monocyter.

 • Resultat af differentialtælling

  Spm: Hvorledes er da den procentvise fordeling af de enkelte hvide blodlegemer hos et normalt individ?

 • Resultat af differentialtælling

  Spm: Havde denne patient en normal fordeling af hvide blodlegemer?
  Svar: Ja.

 • Resultat af differentialtælling

  viser resultatet af en differentialtælling, som blev ordineret af tandlægeskolens kirurgiske afdeling. Der var 60 + 5 = 65% neutrofile granulocyter, 4% eosinofile granulocyter, 1% basofile granulocyter, 24% lymfocyter og 7% monocyter.
  Spm: Havde denne patient en normal fordeling af hvide blodlegemer?

 • Basofile granulocyt

  Basofile granulocyter er de vanskeligste at få øje på. Grunden er at de udgør mindre end 1% af det samlede antal leukocyter. Kernen er aflang, ofte s-formet, men den kan være svær at se, da den ofte dækkes af store blå granula i cytoplasmaet.

 • Differentialtælling

  Det udtagne blod kan anvendes til differentialtælling, dvs. bestemmelse af de forskellige hvide blodlegemers relative antal. Differentialtælling foretages på et udstrygningspræparat, der fremstilles som vist på billederne A1 og A2. Man kommer en dråbe på et objektglas og stryger den ud i en ganske tynd film, derefter farves den, og man mikroskoperer blodet. Proceduren, der er vist på B, omtales ikke endnu.

 • Veneblod

  Billedet viser vener i albuebøjningen omgivet af en rød ring, (S) er en gummislange, der anvendes til at stase blodet op før venepunkturen foretages. Punkturen foretages med en skarptsleben kanyle med skrå spids.

 • Kapillærblod

  Til blodundersøgelser anvendes enten kapillærblod fra øreflippen eller veneblod.

 • Thrombocyter

  Blodplader eller thrombocyter er runde bikonvekse skiver, der har betydning for blodets koagulation. Til venstre ses en thrombocyt fra fladen, mens figuren til højre viser den samme set fra kanten. Blodplader er meget mindre end blodets øvrige formede elementer, idet diameteren kun er ca. 3 my.

 • Amøboide bevægelser

  Alle leukocyter,(N), er i stand til at udføre amøboide bevægelser, og ses derfor ofte udenfor blodbanen. (K) er et kar, og (E) er erythrocyter. Læg mærke til, at erythrocyterne forbliver i blodbanen. Leukocyterne tiltrækkes af forskellige stoffer, bl. a. bakterieprodukter, (B), som de fagocyterer.