• Overkæbelapper og midtpandelap

  viser at overkæbelapper (PM) i hver side, og midtpandelap (MN) i midten nærmer sig hinanden stærkt. Lugtegruberne eller lugtefurerne er stadig åbne mod mundhulen.

 • Lugtegruberne

  Lugtegruberne ses igen nedefra, de er stadig furer, og overkæbelapperne (PM) vokser i de hvide piles retning mod midtpandelappen (MN).

 • Overkæbelapperne vokser sammen med midtpandelappen

  viser at overkæbelapperne (PM) er vokset sammen med midtpandelappen. (Ø) markerer øjenanlæg, der dannes langt lateralt.

 • Hareskår eller læbespalte

  viser midtpandelappen (MN) sidepandelap (LN) og overkæbelap (PM). Sker der ikke sammenvoksning mellem midt pandelap og overkæbelap, fås hareskår eller læbespalte, som vist på billedet.

 • Mundhulen set nedefra

  viser mundhulen set nedefra efter at midtpandelap (MN) og overkæbelapperne (PM) er vokset sammen og har dannet en lille del af ganen (PG). Den gule pil er ført gennem næseboret opadtil og bagud i det fælles rum for næse og mundhule. Dette rum deles af resten af ganen. En ganeudløber (PP) fra hver overkæbelap vokser ind mod midtlinien.

 • Ganeudløberne

  viser det samme, blot at ganeudløberne (PP) her er ved at mødes i midtlinien.

 • Kombineret læbe-, kæbe- og ganespalte

  viser ganen set nedefra. Øverste tegning viser en ganespalte. Den opstår, såfremt ganeudløberne ikke mødes og vokser sammen. Nederste billede viser kombineret, læbe-, kæbe- og ganespalte.

 • Mundhulens loft

  Lugtegruberne er blevet til furer i mundhulens loft. Fører man en sonde ind ved pilen (LG) kan man uden at møde modstand trække den ned i mundhulen medialt for overkæbelappen (PM). Der er dannet et “fællesrum” for næse og mundhule. Lugtegruberne har opdelt pandevolden i en uparret midtpandelap (MN), og to sidepandelapper (LN).

 • Lugtegruberne

  Tegningen til højre viser lugtegruberne (LG) set nede fra, dvs. fra mundhulen. Pilene på tegningen til venstre viser synsretningen. Lugtegruberne er furer, i hvis midte midt- og sidepandelap mødes. (MN) er midtpandelap og (LN) sidepandelap.

 • ANSIGTETS OG MUNDHULENS UDVIKLING 1

  Manuskript nr. 161 / dias 28, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Mediansnit gennem hovedenden af et foster

  viser et mediansnit gennem hovedenden af et foster. Indgangen til den primitive mundhule (O) begrænses opadtil af pandevolden (FN) og nedadtil af hjerteprominensen (H). En membran (BP) skiller den primitive mundhule fra fortarmen, (F).

 • Fosteret forfra

  viser fosteret forfra. Pandevolden (FN) og hjerteanlægget (H). Over hjerteanlægget dannes første gællebue (M). Indgangen til den primitive mundhule er stor. Det er hele området foran (BP), der markerer membranen mellem mundhule og fortarm, den er ved at gå i stykker.

 • Fosteret forfra

  I pandevolden optræder en fordybning, lugtegruben (LG), i hver side. Fra første gællebue skyder overkæbelappen (PM) sig opad og medialt, hvorved mundspalten formindskes. (BP) er gået endnu mere i stykker.

 • Foster halvvejs i profil

  viser samme foster halvvejs i profil. Lugtegruben (LG) er tydelig. Nederste pil peger ind i mundhulen.

 • Lugtegruben dannes

  viser tre sagittale snit gennem stedet, hvor lugtegruben dannes. Øverste tegning viser, at der dannes en epitelfortykkelse (lp), og (en) markerer hjerneanlægget. De to nederste tegninger viser, at epitelet, der bliver til lugtegrube (lp), skyder sig nedad og bagud i mund-bugtens loft.